PCCC

 • Bình chữa cháy ( khí CO2 ) loại 3kgnew

  Bình chữa cháy ( khí CO2 ) loại 3kg

  Mã sản phẩm Bình chữa cháy ( khí CO2 ) loại 3kg

   Phạm vi sử dụng của bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg :
  Bình chữa cháy bằng khí CO2 MT5 5kg thường được dùng để dập các đám cháy thiết bị điện tử, đồ vật quý hoặc thực phẩm vì khi phun không lưu lại chất chữa cháy (CO2) trên vật cháy nên không làm hư hỏng thêm vật.

  Bình chữa cháy loại xách tay dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh: Đám cháy chất rắn, chất lỏng và hiệu quả cao đối với đám cháy thiết bị điện, đám cháy trong phòng kín, buồng hầm nơi khuất gió, không hiệu quả đối với nơi thoáng gió vì khí CO2 khuyếch tán (bay hơi) nhanh trong không khí.

  Giá bán 430000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bình chữa cháy ( khí CO2 ) loại 5kgnew

  Bình chữa cháy ( khí CO2 ) loại 5kg

  Mã sản phẩm Bình chữa cháy ( khí CO2 ) loại 8kg

  Phạm vi sử dụng của bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg :
  Bình chữa cháy bằng khí CO2 MT5 5kg thường được dùng để dập các đám cháy thiết bị điện tử, đồ vật quý hoặc thực phẩm vì khi phun không lưu lại chất chữa cháy (CO2) trên vật cháy nên không làm hư hỏng thêm vật.

  Bình chữa cháy loại xách tay dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh: Đám cháy chất rắn, chất lỏng và hiệu quả cao đối với đám cháy thiết bị điện, đám cháy trong phòng kín, buồng hầm nơi khuất gió, không hiệu quả đối với nơi thoáng gió vì khí CO2 khuyếch tán (bay hơi) nhanh trong không khí.

  Giá bán 600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bình chữa cháy ( bột ) loại 4kgnew

  Bình chữa cháy ( bột ) loại 4kg

  Mã sản phẩm Bình chữa cháy ( bột ) loại 4kg

  Đặc điểm bình chữa cháy bột:

  - Bình thường có các ký hiệu ABC-2; ABC-4; ABC-8 hoặc BC-2; BC-4; BC-8.
  Các chữ cái A, B, C dùng để chữa các loại chất liệu cháy nhất đinh, cụ thể:
  + A: Chữa các đám cháy chất rắn như: gỗ, bông, vải, sợi…
  + B: Chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng dầu, cồn, rượu…
  + C: Chữa các đám cháy chất khí như: gas (khí đốt hoá lỏng),…
  - Các số 2, 4, 8 thể hiện trọng lượng bột được nạp trong bình, đơn vị tính bằng kilôgam.
  - Bột chữa cháy chứa silicom hóa và được đóng kín nên bình có thể bảo quản dài và an toàn.
  - Nhiệt độ bảo quản từ -10độ C đến 55độ C.
  - Bột chữa cháy không độc, vô hại với người, gia súc và môi trường.

  Giá bán 260000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bình chữa cháy ( bột )loại 8kgnew

  Bình chữa cháy ( bột )loại 8kg

  Mã sản phẩm Bình chữa cháy ( bột )loại 8kg

  Đặc điểm bình chữa cháy bột:

  - Bình thường có các ký hiệu ABC-2; ABC-4; ABC-8 hoặc BC-2; BC-4; BC-8.
  Các chữ cái A, B, C dùng để chữa các loại chất liệu cháy nhất đinh, cụ thể:
  + A: Chữa các đám cháy chất rắn như: gỗ, bông, vải, sợi…
  + B: Chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng dầu, cồn, rượu…
  + C: Chữa các đám cháy chất khí như: gas (khí đốt hoá lỏng),…
  - Các số 2, 4, 8 thể hiện trọng lượng bột được nạp trong bình, đơn vị tính bằng kilôgam.
  - Bột chữa cháy chứa silicom hóa và được đóng kín nên bình có thể bảo quản dài và an toàn.
  - Nhiệt độ bảo quản từ -10độ C đến 55độ C.
  - Bột chữa cháy không độc, vô hại với người, gia súc và môi trường. 

  Giá bán 340000 VND

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Truyền hình AVG Turbo 4 camera Hikvision
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Truyền hình K Camera bóng đèn VR960